Lektuur


Alles in de wind : vragen en antwoorden over windenergie
Na jaren van ontwikkeling staat de toepassing van windenergie op de drempel van een doorbraak. Moderne windturbines kunnen op een kosteneffectieve manier helpen om de aantasting van ons milieu tegen te gaan. De toepassing van windenergie verdient daarom kansen. Maar de kansen komen niet vanzelf. Daarvoor moet windenergie letterlijk de ruimte krijgen. Op land zijn veel locaties mogelijk waar windturbines kunnen staan, passend bij de karakteristieke kwaliteiten van het landschap. De belofte voor de toekomst is offshore-windenergie. In het boekje geven ir. Jos Beurskens (ECN) en prof.dr.ir. Gijs van Kuik (TU Delft) de ruimte aan windenergie. Kort en bondig zetten ze enkele kerngegevens op een rijtje en dragen daarmee bij aan een rationeel debat over de toepassing van windenergie.

PDF bestand, 3 MB.
Windwerkboek
Wat mogelijk is met windenergie.

Auteur(s): Chris Westra, Herman Tossijn.
ISBN: 90-6224-113-1
Uitgeverij: Ekologische Uitgeverij
Eerste druk: 1980
Windpower Workshop

Auteur(s): Hugh Piggott.
ISBN: 1-898049-27-0
Uitgeverij: British Wind Energy Association
Eerste druk: 1997
Handbuch Windenergie Technik


Auteur(s): Prof. Dr.-Ing. Horst Crome.
ISBN: 3-922964-78-8
Uitgeverij: ökobuch
Eerste druk: 2000
Wind: Strom für Haus und Hof


Auteur(s): Uwe Hallenga.
ISBN: 3-936896-12-7
Uitgeverij: ökobuch
Eerste druk: 2004
Motors as generators for micro-hydro power


Auteur(s): Nigel Smith.
ISBN: 1-85339-286-3
Uitgeverij: ITDG Publishing
Eerste druk: 1994
Grijp de wind : Theorie en handleiding voor het bouwen van een molen


ISBN: 90-64545014
Uitgeverij: DKA-uitgeverij
Eerste druk: 1978


PLC Programmeerbare Logische Sturingen


ISBN: 90-6200-280-3
Uitgeverij: Hugo Mariën


Fragment uit De kleine aarde