Info

02/2008 - Grootste windturbine nu de Duitse E-126!

De Duitse windturbine E-126 is met zijn wiekdiameter van 126 meter de grootste windturbine van het moment. Officieel produceert deze windturbine 6 Mega Watt maar kan zelfs tot 7 Mega Watt gaan of ruwweg 20 miljoen kW uur per jaar! Dat is genoeg voor 5.000 gezinnen in Europa te voorzien van hun dagelijkse behoeften.
11/2007 - 'Wind'dam maakt gebruik van zeil

Britse architecten hebben een winddam ontworpen die gebruik maakt van een zeil van 75 meter. Rusland heeft een order geplaatst van 3 miljoen euro om de winddam te plaatsen in een erg winderig dal in het Noord-Westen van Rusland meerbepaald Lake Lagoda. Het zeil moet de wind opvangen en naar de windturbine leiden.

09/2007 - Electrabel krijgt vergunning voor windturbines op site Ford Genk
De bestendige deputatie van de provincie Limburg heeft een milieuvergunning afgeleverd aan elektriciteitsproducent Electrabel voor de bouw van twee windturbines op het terrein van autoconstructeur Ford in Genk. De deputatie stelde wel als voorwaarde dat Ford Genk eerst de nodige maatregelen neemt om de geluidshinder te beperken. De windturbines van elk drie Megawatt zijn 108 meter hoog. Hun vermogen komt overeen met het energieverbruik voor zowat 3.000 gezinnen. Het is meteen ook de eerste keer dat er in Genk groene energie zal geproduceerd worden. Electrabel diende de milieuvergunningsaanvraag in om tegemoet te komen aan de overheidseisen om meer groene energie op te wekken.

Bron: www.ode.be/

09/2007 - Windturbine Buyers Guide
Een lijst van 19 kleine windturbines gaande van een rotor diameter van 2,5 meter tot 17 meter.
Bron: www.homepower.com/

09/2007 - Ook Jay Leno installeert zijn eigen windturbine

Iedereen kent Jay Leno wel van zijn TV-show. Wist je dat hij aan een "groene" garage bouwt? Hier kan je de installatie-video bekijken.
Bron: www.popularmechanics.com/
09/2007 - Goedkeuring toekenning groenestroomcertificaten
Onze collega windmolen-bouwer Luc De Smedt heeft de volledige procedure doorlopen voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor zijn zelfbouw windmolen! Foto's van zijn windmolen vind je bij de 'Andere doe-het-zelf windmolens' op onze site.
Bron: www.vreg.be
07/2007 - Leidraad 'Kleine windturbines in gebouwde omgeving'
Een Europees project heeft de technologie en de knelpunten onderzocht van kleine windturbines. De resultaten zijn nu beschikbaar op een website.
De Nederlandse duurzame-energiebureaus RenCom en Horisun hebben, in het kader van het Europese onderzoeksproject WINEUR, een brochure gemaakt over de toepassing van kleine windturbines in de gebouwde omgeving, de zogenaamde Urban Windturbines (UWT's). Het twee jaar durende onderzoek heeft inzichten verschaft in de status van UWT technologie in de Europese landen, het relevante financiële en wettelijke kader en de knelpunten die zich voordoen bij de realisatie van urban windprojecten.
Het project is uitgevoerd in samenwerking met het energiebureau ARC (Amsterdam Reduceert CO2) van de gemeente Amsterdam en Engelse en Franse onderzoeksbureaus. Het wordt ondersteund door het Europese subsidieprogramma Intelligent Energy for Europe. Alle projectresultaten zijn te downloaden van de website www.urbanwind.org. Op de website staat ook een cataloog van alle op de markt verkrijgbare turbines en hun fabrikanten – dat zijn er ruim dertig
In het kader van WINEUR is een netwerk opgericht voor partijen die belangstelling hebben voor UWT's. Belangstellenden kunnen zich bij dit netwerk aansluiten door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website. In het verlengde van het project zullen RenCom en HoriSun een rondetafeldebat organiseren waaraan 20 belangrijke marktpartijen en instanties - betrokken bij de toepassing van UWT's - zullen deelnemen. Het doel van dit debat is om na te gaan op welke manier UWT's een plek kunnen krijgen in de duurzame energievoorziening van Nederland.
Bron: www.urbanwind.org
04/2007 - Eerste Europese Dag van de Wind
Op 15 juni 2007 vieren we de kracht van de wind over heel Europa: de eerste Europese campagne voor de promotie van windenergie We nodigen u uit om deel te nemen aan de eerste Europese Dag van de Wind. In alle uithoeken van Europa vieren windenergie associaties, producenten, toeleveranciers, turbinepark uitbaters en andere betrokkenen de energie van de wind met een wijde waaier aan activiteiten. De Europese Dag van de Wind zal bijdragen tot het bewustzijn bij beleidsmakers en publiek van de kracht en de potenties van windenergie.

De bindende doelstelling van 20% hernieuwbare energie, zoals vastgelegd door de Europese Eerste Ministers, is een stap in de goede richting. Europa kan nu de positieve keuze voor windenergie meer dan ooit maken. Windenergie is een zekere, veilige, zuivere en oneindige energiebron.

De Dag van de Wind is een initiatief van EWEA, de Europese Windenergie Associatie. Op Vlaams niveau zorgt het Windplatform van ODE-Vlaanderen voor de coördinatie. Op 15 juni zal de windindustrie gezamenlijk burgers van over heel Europa aanmoedigen om ook zelf over te stappen naar groene elektriciteit. Windenergie is immers een effectieve manier om de klimaatswijziging en de energieonzekerheid aan te pakken.

Maar het wordt vooral een groot feest. De Dag van de Wind wordt gelijktijdig gevierd in Brussels, Paris, Kopenhagen, Madrid, Berlijn, Boedapest, Rome en andere belangrijke steden. In elk land houden windturbineparken open deur en zijn er allerlei activiteiten.

De eerste Europese Dag van de Wind zal:

* De kracht van de wind kenbaar maken als een populaire en effectieve energiebron
* Uitleggen waarom wind energie een sleuteloplossing is voor de energie en klimaatcrisis
* De burgers in heel Europa aanmoedigen om zelf groene elektriciteit te benutten

Meer informatie:

de officiële website www.windday.eu. (onvolledige lijst van de activiteiten in Vlaanderen).

Bron: ODE nieuwsbrief
03/2007 - Windturbine met uitzicht!

Bron: www.newconsumer.com
03/2007 - Interessant artikel over de Nike windturbines
Het eerste bedrijf in België dat volledig op Windenergie werkt. Lees het artikel hier
Bron: Vinçotte Kroniek / nr4 / Jaargang 6
02/2007 - Schotland bouwt grootste golfslagstroomgenerator
De Schotse regering heeft het licht op groen gezet voor ’s werelds grootste golfslagstroomgenerator. Die zal gebouwd worden net buiten de kust van de Orkney-eilanden in het noorden van Schotland. Het project wordt begroot op 10 miljoen Britse Pond (ca 15 miljoen euro).
Er worden vier Pelamis-convertors gepland die energie kunnen omzetten uit de golfslagen van de zee en die zouden samen zo’n 3 megawatt moeten produceren, wat genoeg is om 3.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien. De Schotse vice-premier Nicol Stephen verklaarde dat het een mijlpaal betrof voor de Schotse plannen om wereldleider te worden op het gebied van mariene hernieuwbare energie. De Pelamis-machine, genoemd naar een soort zeeslang, is een 150-meter lange buisvormige drijvende constructie waaraan een convertor is verbonden. Elke buis zet golfslagen om in energie die dan via een enkelvoudige kabel naar het vasteland wordt gestuurd. Volgens Keith Anderson, directeur van de afdeling hernieuwbare energie van Scottish Power, is de voornaamste reden van het enthousiasme het feit dat mariene energie erg voorspelbaar is en een constante energieaanvoer garandeert.
Bron: vnunet.com
02/2007 - Winds of change
Het relaas van een Deense Windenergie pionier! De moeite waard om te lezen.
02/2007 - EU-productie windenergie stijgt met 23%
De capaciteit aan windenergie in de EU heeft in 2006 een record gebroken. Dat meldde de Europese Wind Energie Associatie (EWEA). Het vermogen groeide met 19 procent tot ruim 48.000 MW. In totaal is 7588 MW aan nieuwe turbines geplaatst, 23 procent meer dan in het voorgaande jaar. In een gemiddeld jaar produceren windturbines 3,3 procent van het Europese energieverbruik. Duitsland heeft de grootste capaciteit aan windenergie. Het land passeerde vorig jaar de grens van 20.000 MW. IN Nederland werd in 2006 een capaciteit van 1560 MW geleverd. In Oost-Europese landen staat windenergie nog in de kinderschoenen. Zo wordt in Slovenië, Roemenië en Slowakije deze vorm van energie nauwelijks geproduceerd.
11/2006 - Windturbine in lichterlaaie!
Heerenveen 31/10/2006 - Omstreeks 15.00 uur was er even paniek op het moment dat men er achter kwam dat de windturbine op it Dok in lichterlaaie stond.

Mogelijk is dit het gevolg geweest van kortsluiting in de turbine door de harde wind. Met als gevolg dat er brand ontstond in de motorgedeelte van de molen op 60 meter hoogte. Politie, ambulancepersoneel en brandweer waren al snel ter plekke. De brandweer was machteloos en kon alleen maar toekijken hoe de turbine afbrandde en de brokstukken ervan afvlogen. Voor de veiligheid van de menigte, die polshoogte kwam nemen, is de omgeving afgezet en het verkeer omgeleid. Men vreesde dat de wieken het zouden begeven en naar benden zou storten. Nadat de vlammen waren gedoofd konden de wieken worden geblokeerd. Niemand raakte gewond. De windturbine wordt woensdag aan de inspectie onderworpen.
09/2006 - 5 Mega Watt op zee!
Het Duitse Repower, dat eerder begin 2005 zijn eerste 5 MW windturbine in gebruik nam, heeft nu de eerste 'offshore' installatie geplaatst in de Noordzee voor Schotland.
De zee heeft er een diepte van 44 meter en ook een installatie op deze diepte is een primeur.

Bron: www.repower.de
06/2006 - Windenergie op zee: verder en groter
Op 4 juli maakte het nieuwe bedrijf Belwind zijn plannen bekend voor de bouw van een offshore windmolenpark van 330 MW voor de Belgische kust.
Belwind is de Belgische dochteronderneming van Econcern, een Nederlandse investerings- en ingenieursgroep. Eind juni heeft federaal minister van energie Verwilghen een concessie toegekend aan het bedrijf voor de bouw van een windpark op de Bligh Bank in de Noordzee, op 46 km van de kust ter hoogte van Oostende. De waterdiepte bedraagt er 20 tot 25 meter.
Tegen 2010 zouden daar 66 windturbines van 5 MW moeten verrijzen, met een totaal vermogen van 330 MW. De geraamde jaarlijkse productie van 1200 GWh kan het gemiddeld verbruik van 345 000 gezinnen dekken. De totale investeringskost bedraagt zo’n 800 miljoen euro.

Bron: news.ode.be
05/2006 - Nike heeft ‘hoogste’ windmolens van België
Hoe hoger, hoe meer wind je vangt. Het zijn de hoogste windmolens van België. De generator wordt 111 meter van de grond gemonteerd. Als je de wieken meetelt, zit je zelfs aan 150 meter.” De masten worden op voorhand gemonteerd en dan stuk voor stuk naar boven gehesen door een 130 meter hoge kraan. Vier dagen duurt het om één mast af te werken. “De officiële opening volgt half juni, na grondige tests,” aldus Peeters. Vanaf juni produceert het windmolenpark genoeg groene stroom om het hele bedrijf van elektriciteit te voorzien. Met het project is een investering van ruim 15 miljoen euro gemoeid.

Bron: www.hbvl.be
03/2006 - Groot, groter, grootst.
General Electric (GE) gaat een windturbine ontwikkelen met wiekdiameter van 67 meter

GE spendeert samen met het US department of Energy 27 miljoen dollar om de krachtigste windturbine ter wereld te ontwikkelen. Deze zou, met een vermogen van 5 tot 7 MegaWatt, 2.000 gezinnen kunnen voorzien van hun energiebehoeften.
GE installeerde al meer dan 8.000 windturbines in de afgelopen 4 jaar en verwacht nog 4.000 windturbines te verkopen in de volgende 2 jaar.


Bron: www.ge.com
02/2006 - 100e windturbine in België.
De twee windmolens die langs de A12, ter hoogte van de uitrit Willebroek-Noord, net voor de Rupeltunnel, komen te staan, zijn de 100 en 101ste windmolen in Vlaanderen. Aspiravi nv, uit Harelbeke, begon in december vorig jaar met de bouwwerken voor de twee molens. De eerste spadensteek voor de molens werd toen gegeven door Vlaams minister voor Energie Kris Peeters (CD&V) en de Puurse burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

De verschillende onderdelen voor de molens zijn vorige week met een uitzonderlijk transport uit Denemarken vertrokken. De windturbines hebben een ashoogte van honderd meter en de wieken zijn veertig meter lang. De tiphoogte bedraagt dus 140 meter. Eén wiek weegt ongeveer 6,8 ton. De volledig assembleerde rotor met de drie wieken weegt 37,2 ton. Het totaalgewicht van de mast bedraagt 265 ton. En de gondel, de eigenlijke machinekamer van de windturbine, weegt 61,2 ton. De twee windturbines hebben elk een vermogen van 2 Megawatt. De geraamde productie is ongeveer 7.200.000 kWh per jaar. Wat het equivalent is van het elektriciteitsverbruik van ongeveer 2.250 gezinnen. De bouw van de twee windturbines in Puurs is een investering van ongeveer vijf miljoen euro. ,,Na het plaatsen van de windmolens volgen nog de elektrische afwerking en allerlei keuringen. Na de opstart, die gepland is in maart, zullen de molens dan beginnen draaien", aldus nog Chris Wancour.

Vlaams minister van Energie Kris Peeters wil dat tegen 2015 twaalf procent van onze elektriciteit uit groene stroom bestaat, zoals wind- en zonne-energie en biomassa. Dat is naar schatting vier keer meer dan dit jaar. Tegen 2010 was de doelstelling voor groene stroom vastgelegd op zes procent, maar dat zou dus moeten verdubbelen tegen 2015.
Volgens minister Peeters is dat haalbaar door een aantal extra maatregelen, zoals meer duidelijkheid over de inplanting van windmolens. "Door een verdubbeling van de doelstelling tegen 2015 slaat Vlaanderen twee vliegen in één klap", zegt Peeters. "We verlagen de uitstoot van broeikasgas en zetten een stap in de richting van Kyoto. "We dragen ook bij tot het overbruggen van de kloof tussen productie en consumptie van elektriciteit, waardoor we minder afhankelijk zijn van buitenlandse bronnen."
De Bond Beter Leefmilieu (BBL) wijst er in een reactie op dat de Vlaamse regering doelstellingen moet vastleggen op langere termijn, tegen 2018. "De doelstelling die de minister naar voren schuift, is wat er tegen 2015 sowieso verwacht werd", zegt Bram Claeys van de BBL.

Bron: www.vrtnieuws.be
02/2006 - Knak in windmolen ‘wereldwijd eerste’.
ZEEWOLDE - Van Nederland's bekendste windturbine aan de Eemmeerdijk bij Zeewolde rest vandaag alleen een gedeukte stomp. Het levert een macaber tafereel tussen achttien andere windmolens, zestig meter hoge stalen reuzen die weer en wind trotseren. ‘Wereldwijd was die geknakte molen de allereerste’, meldt een medewerker van MainWind.

Aan de geknakte molen was de laatste keer niks bijzonders opgevallen. ‘Niemand heeft een antwoord op de klemmende vraag hoe die deuk er dan wel gekomen is’, weet de MainWind-onderhoudsman. ‘En je hoort veelal dat het er van de ene op de andere dag was.’ Wereldwijd was het volgens de onderhoudsman de eerste keer dat zo’n knik gesignaleerd werd. Zijn bedrijf is marktleider in het onderhoud in ons land en ook actief in onder meer de VS, Griekenland, Israël, Duitsland, China en India. Een van de onderhoudsmensen is er al binnenin gekropen om te kijken hoe het er daar uitziet. ‘Het is geen scheur, maar een deuk’, weet hij. ‘Was het een scheur geweest, dan was de turbine ook zeker naar beneden gekomen.’

Bron: www.destentor.nl
Windows Media Player (1 MB)
02/2006 - Internationaal recordjaar windenergie.
Windenergie beleefde in 2005 een recordjaar, met een marktgroei van 43 procent. Wereldwijd werd in 2005 voor 11.769 MegaWatt aan windmolens geïnstalleerd. Ruim de helft van dit vermogen werd in Europa opgesteld. De extra turbines vonden met name hun weg in Amerika (2.431 MegaWatt aan extra geplaatst vermogen), Duitsland (1.808 MW), Spanje (1.764 MW), India (1.430 MW), Portugal (500 MW), en China (498 MW).

De windmolens in de 25 landen van de Europese Unie hadden eind 2005 een opgesteld vermogen van 40,500 MW. Dit is 69 procent van het wereldwijd opgestelde vermogen. De jaarlijkse elektriciteitsproductie van deze Europese molens dekte 2,8 procent van de totale Europese vraag naar elektriciteit.

LandCapaciteit
(in MW)
 
1. Duitsland18.44031,0%
2. Spanje10.03016,9%
3. Verenigde Staten9.15015,4%
4. India4.4307,5%
5. Denemarken3.1205,3%
6. Italië1.7172,9%
7. Verenigd Koninkrijk1.3532,3%
8. China1.2602,1%
9. Japan1.2312,1%
10. Nederland1.2192,1%
Rest van de wereld7.36812,5%
Totaal59.322100%
01/2006 - Vliegende windturbine.
Magenn maakt eerste "zwevende" windturbine.

De Magenn Power Air Rotor System of kortweg MARS, wordt door middel van Helium tot een optimale hoogte gebracht. De opbrengst van de eerste toestellen zou tot 4 kW. De kostprijs ligt veel lager dan conventionele windturbines.

Bron: www.magenn.com
12/2005 - Glowing in the wind.
60m windturbine op fabrieksterrein van Nissan in Engeland in brand.

In Wearside waar een Nissan fabriek gelegen is zijn op 24 december de wieken van een Vestas windturbine in vlammen opgegaan. Het park met zijn 7 windturbines moet de stroomvoorziening voor de fabriek (7.5%) en een 200-tal gezinnen verzorgen.

Bron: www.bbc.co.uk
12/2005 - Lanaken vanuit Windmolen.
Electriciteitsproducent Electrabel zette gisteren zijn deuren open van haar gloednieuwe windturbines in Lanaken. Met een gondellift ging het 97 meter hoog en dat leverde op een grauwe dag zelfs mooie plaatjes op.

Het krantenartikel dat in Het Belang van Limburg verscheen kan je hier lezen.

Bron: www.hbvl.be
11/2005 - Geslaagde innovatie : Darrieus turbine.
Op 5 oktober jl. is een speciaal op maat gemaakte WindWall geplaatst op het dak van het nieuwe hoofdkantoor van Facilicom in Schiedam. De belangstelling voor de WindWall en de plaatsing was erg groot. Het was spectaculair om te zien hoe de WindWall in zijn geheel werd opgehesen. Het monteren op het dak was door de goede voorbereidingen een kleinigheid. De doorsnede is 5,60 meter, de lengte 10 meter en het vermogen is ongeveer 8 kW. De WindWall zal in productie gaan zodra de bouw van het gebouw afgerond is. De WindWall is een nieuw soort windturbine voor de opwekking van duurzame energie. Het is een Darrieus turbine met een horizontale as, die speciaal ontwikkeld is voor plaatsing binnen de gebouwde omgeving op schuine en platte daken. Daarnaast is plaatsing in verticale positie mogelijk langs gebouwen of installaties of als zelfstandig systeem op open plaatsen.
Het onderzoek is gestart in 2001. Vanaf 2003 zijn enkele prototypes geplaatst en uitgebreid getest in samenwerking met gerenommeerde advies- en testorganisaties. Momenteel wordt de WindWall op commerciële basis geleverd.

Bron: www.windwall.nl
09/2005 - Eerste windmolen van Umicore de lucht in!
LOMMEL - Compleet met stoeltjes en frigoboxen zakten de toeschouwers gisteren af naar de J.en R.Vlegelstraat waar gisteren transporteurs, kraanwerkers en installateurs samen de eerste van vier windmolens kwamen rechtzetten op de terreinen van Umicore in Lommel.
Werfleider Ard de Later:“We zijn ‘s ochtends gestart met het zetten van de 1ste ‘pijp’: dat is de mast van een molen. Hij is in vier delen van telkens ongeveer 50 ton de lucht in getrokken.” Bovenop de mast kwam de ‘gondel’, een machinekamer van 70 ton.Tegen die kamer zijn dan tenslotte de wieken gehangen.“Het was niet te warm en windstil. Beter kon niet,” oordeelde de Later. “Wind is onze grote vijand want wanneer het te hard waait, kunnen de mensen geen honderd meter naar omhoog.” Met z’n vieren zaten ze gisteren tot meer dan 100 meter hoog in de ‘pijp’ om alle onderdelen aan elkaar vast te maken en om vanuit de machinekamer de installatie van de wieken te dirigeren. De Later: “In totaal werkten 15 mensen aan de installatie.Windmolens bouwen is een apart beroep. Hoogtevrees kan niet en de jongens moeten tegen een stootje kunnen.We bouwen één windturbine per dag omdat zoiets 2 dagen voorbereiding én een ganse dag installatiewerk vraagt. Binnen 2 weken staan hier 4 windmolens. Later volgt er nog een reeks van vier.” CL

Bron: www.hbvl.be
08/2005 - Windmolens Umicore leveren stroom voor 3.600 gezinnen!
LOMMEL - Volgend jaar ook windturbines in Bree
Aan de Vlegelstraat in Lommel is de bouw gestart van vier windmolens. Aspiravi - dat de windturbines van Interelectra heeft overgenomen - bekostigt de molens, zinkfabriek Umicore zorgt voor de grond op hun fabrieksterreinen. De turbines zullen stroom voor 3.600 gezinnen leveren. Volgend jaar worden in Bree windmolens gebouwd, voor Tongeren raken de bouwvergunningen nog niet rond.
Het krantenartikel dat in Het Belang van Limburg verscheen kan je hier lezen.

Bron: www.hbvl.be
07/2005 - Nieuw Duits windturbine concept voor thuisgebruik!
1 meter diameter, 1.39 meter lang, 45 kg en een opbrengst van 1 KW bij een windsnelheid van 14 m/s, dat zijn de eigenschappen van de Duitse "Wind Wandler". De turbine is door zijn ontwerp stiller dan conventionele windturbines. Er zijn namelijk geen wiektippen. Ze draait zichzelf naar de wind toe en er is geen gevaar voor te hoge windsnelheden. Kostprijs : 6.300 Euro.

Bron: www.windwandler.de
06/2005 - Renewable Devices wint prijs met zijn SWIFT turbine!
Door zijn ronde ring rond de wieken te plaatsen, reduceert Renewable Devices eventuele geluidsoverlast van zijn SWIFT turbine. De turbine genereert 1.5 KW of jaarlijks zo'n 4.500 KWh. De twee staartvinnen draaien de turbine naar de wind. Kostprijs : 2.500 Euro.

Bron: www.renewabledevices.com
06/2005 - Bouw van 4 windturbines in Lanaken!
In Lanaken werd eind juni de opbouw van 4 windturbines afgerond. We hebben foto's genomen van elk stadium van de bouw.

De krantenartikels die in Het Belang van Limburg verschenen kan je hier lezen.
05/2005 - Engelse firma Windsave produceert windturbines voor thuisgebruik!
De Engelse firma Windsave heeft een contract getekent met de energieleverancier British Gas. Samen zullen ze kleine, 1 Kwatt, windturbines verdelen. De opbrengst komt neer op 1/3de van het gebruik van een gemiddeld gezin. De kostprijs ligt rond de 2.250 euro.

Bron: www.windsave.com
03/2005 - REpower's 5 MW windturbine genereert 1 miljoen kWh in 1 maand!
Eén maand na de officiële indienststelling van de grootste windturbine heeft de "5M" windturbine reeds 1 miljoen KwH aan het net geleverd. Dit komt overeen met een kwart van wat een kleinere 1.5 MW turbine op een gans jaar levert.
In de eerste maand werd reeds een beschikbaarheid van 94% gehaald ondanks het vele stilleggen, om veiligheidsredenen van de turbine, voor de vele geïnteresseerde bezoekers.

Bron: www.repower.de
02/2005 - 's Werelds grootste windturbine in bedrijf
In Duitsland is de grootste windmolen ter wereld officieel in gebruik genomen. De turbine is vlak bij de rivier de Elbe door fabrikant REpower gebouwd en kwam in de loop van 2004 gereed. Sinds november 2004 draait de windmolen op proef. Voor de bouw was 1300 kubieke meter beton en 180 ton staal nodig.
Technische gegevens van de REpower 5M
Lengte mast: 120 meter
Lengte rotorbladen: 61,5 meter
Rotordiameter: 126 meter
Gewicht rotorbladen: 18 ton per stuk
Werkzaam tot: 30 meter per seconde (bijna windkracht 11)
Maximaal vermogen: 5.000 kW.
Verwachte jaarlijkse productie: 17 miljoen kWh (Goed voor de jaarlijke energievoorziening van 5000 Duitse huishoudens).

Bron: www.repower.de